Kronobergs län

Från Järnvägsdata
Kronobergs län
Län
Kronobergs läns vapen.svg
Vapensköld för Kronobergs län tolkad efter dess blasonering.
Land Sverige Sverige
Landskap Småland
Residensstad Växjö
Area Rankad 14:e
 - Totalt 8 458 km²
Folkmängd Rankad 18:e
 - Totalt 201 308 (2019-09-30) [1]
Befolkningstäthet
 - Totalt 23,8 invånare/km²
Inrättat 1674
Landsting Kronobergs läns landsting
Landshövding Ingrid Burman
Länskod 07
GeoNames Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.
Geokod Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.
Länsbokstav Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.
Kronobergs läns läge i Sverige.
Kronobergs läns läge i Sverige.

Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.

Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.

Kronobergs län är ett av Sveriges län, och utgör den sydvästra delen av landskapet Småland. Residensstad är Växjö. Kronobergs läns valkrets utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige.

Länet gränsar i söder till Blekinge och Skåne län, i väster till Hallands län, i öster till Kalmar län och i norr till Jönköpings län.

Länsvapnet

Blasonering: I fält av guld ett på ett grönt treberg stående, upprest, rött lejon med blå beväring, vilket med båda framtassarna håller ett stolpvis ställt rött armborst med svart båge och pil av silver.

Vapnet fastställdes 1944 och bygger på Smålands landskapsvapen. Vapnet hade redan sedan länge brukats av länsstyrelsen.

Historia

Länet har fått sitt namn efter Kronobergs slott, nu ruin, vid Helgasjön norr om Växjö.

Ett län med namnet Kronobergs län inrättades av Gustav Vasa, men länet upplöstes senare. [2]

I 1634 års regeringsform §24 bildades Sveriges län och här ingick det nutida Kronobergs län som en del av Smålands län vilket beskrivs som bestående av Tiohärads lagsaga och Jönköpings län (då avseende slottslänet), med residens i Kronoberg[3]. Ur Smålands län utbröts 1639 Jönköpings län och det kvarvarande länet började kallas Kronobergs län. 1654 kom området åter att tillsammans med Jönköpings län bilda ett gemensamt län, kallat Jönköpings och Kronobergs län, som sedan flera gånger delades och återskapades där det även när Kronobergs län fanns separat inte alltid omfattade hela nutida länet. 1679-1680 kom även området för nutida Kalmar län ingå i ett storlän kallat Smålands län. Från 1687 kom Kronoberg län slutgiltigt att bli ett fristående län.

I samband med kommunreformen 1971/74 överfördes mindre delar i öster till Kalmar län och mindre delar i norr tillfördes från Jönköpings län.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 1970–2015
År Invånare
1970
  
166 734
1975
  
169 438
1980
  
173 691
1985
  
173 972
1990
  
177 882
1995
  
180 377
2000
  
176 639
2005
  
178 443
2010
  
183 940
2015
  
191 369
Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid.

Indelningar

Landskap och stift

Länet omfattar sydvästra delen av landskapet Småland.

Länets delar tillhörde Tiohärads lagsaga intill denna upplöstes 1849. 1718-1719 var denna lagsaga i detta län ersatt av Kronobergs läns lagsaga.

Länet ingår i sin helhet i Växjö stift.

Folkland, härader och städer (före 1970)

Städer med stadsprivilegier som inrättades som stadskommuner när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft var enbart: Växjö stad. Ljungby blev stad 1931 men utan egen jurisdiktion.


Socknar, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter

Se respektive härad.

Kommuner 1952-1971

Kommuner i Kronobergs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sen dess. Hälleberga , Algutsboda och del av Älmeboda landskommun överfördes till Kalmar län vid kommunreformen på 1970-talet. Samtidigt mottog Kronobergs län Tannåkers socken samt ö-delen av Bolmsö från Jönköpings län.

Städer (2 st):

Köpingar (8 st):

Landskommuner (34 st):

Socknar i Kronobergs län. Socknar markerat i ljusgult förlorades till Kalmar län vid 1970-talets kommunreform. Samtidigt mottogs de ljusgrönt markerade socknarna från Jönköpings län.

Förändringar 1952–1970


Kronobergs läns kommuner sedan kommunreformen 1971

Kommuner från 1971

Geografi

Länet är bland de mest skogbeklädda i hela Sverige; 72% av ytan upptas av skog, ungefär 25% består av sjöar och resten är bebyggelse.

Kronobergs län genomkorsas av E4, riksväg 15, riksväg 23 och riksväg 25. Vidare genomkorsas länet av Södra stambanan och Kust till Kustbanan med bytespunkt i Alvesta.

Tätorter

De största tätorterna i länet enligt SCB 2015:

Nr Tätort Folkmängd
1 Växjö 65 383
2 Ljungby 15 785
3 Älmhult 9 495
4 Alvesta 8 627
5 Markaryd 4 664

Residensstaden är i fet stil

Politik

Politiska majoriteter i Kronobergs län

Se även


Referenser

  1. ”Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2019”. Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.. Fel: ogiltig tid. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-3-2019/. Läst Fel: ogiltig tid. Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.
  2. Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 16. Malmö: Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.. sid. 130 
  3. https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1634#23

Externa länkar

Mall:Kronobergs län