Lastplats

Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Lastplatser)

Lastplats är i Sverige en plats på en järnvägslinje, som inte är en driftplats, men där växel eller rörlig bro finns.[1] Lastplatsen kan variera i omfattning från en enda växel och ett kort sidospår till en före detta stationsbangård som reducerats till linjeplats. Växlar och rörlig bro har i allmänhet någon form av förregling i omgivande huvudsignaler, antingen i en linjeplatssignal eller i en utfartsblocksignal vid föregående station Många linjeplatser används för godshantering eller anslutning till kapillärnätet (industrispår), dessa kallades tidigare för lastplatser. En linjeplats har endast undantagsvis plattform för av-/påstigning. Lastplatser är per definition en trafikplats. I Sverige fanns det 286 linjeplatser/lastplatser i mars 2007.[källa behövs]

Se även

Källor

  1. ”Trafikbestämmelser för järnväg”. Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.. https://www.trafikverket.se/contentassets/bf17b089dbe347acad20b91ceeda913d/modul_1_termer_20170601.pdf. Läst Fel: ogiltig tid. Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.