Promille

Från Järnvägsdata
En järnvägsskylt i Tjeckien som anger en lutning på 20 ‰ vilket innebär att lutningen är 2 %

Promille är en måttenhet för en tusendel (per mille). Man använder promilletecknet (‰) för att beteckna promille.

Promille används exempelvis vid angivelse av alkoholhalt i blod, salthalt i havsvatten, antalet födslar och dödsfall i en population och banlutningen hos järnvägar. Då en promille är 1/10 av en procent (%) används promille typiskt när värdet uttryckt i den vanligare måttenheten procent blir väldigt litet. [1]

Matematisk formel

En promille definieras som:

1 ‰ = 10−3= 1/1000 = 0,001 = 0,1 %

Relaterade begrepp

Se även

Källor

Noter

  1. ”Promille och ppm (Matte 1, Procent) – Matteboken”. Matteboken. https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/procent/promille-och-ppm. Läst Fel: ogiltig tid. Luafel: kan inte skapa processen: proc_open är inte tillgänglig. Kontrollera PHP:s "disable_functions" konfigurationsdirektiv.